mobiel: +31(0)6-415 29 366       Mail: info@reflectionday.nl

PROJECTINHOUD "REFLECTIONDAY"

VOORAF

Zoals al eerder gezegd staat bij REFLECTIONDAY - ZICHTBAARHEID en REFLECTIE centraal. Bij fietsverlichtingscampagnes en projecten draait het hoofdzakelijk om verlichting. Dat is ook heel belangrijk en ook verplicht om te gebruiken tijdens de donkere dagen. Maar REFLECTIONDAY wil vooral aandacht schenken aan goed zichtbare kleding en materialen bij basisschoolkinderen. Verkeersveiligheid daar gaan we samen werk van maken. Zorg dat je gezien en gefotografeerd wordt. Dit keer krijg je geen boete, maar maak je kans op een mooie prijs.

DOELGROEP (onder- en bovenbouw basisschoolkinderen)

Het project REFLECTIONDAY is in het verleden gestart met basisschoolkinderen van de groepen 5 t/m 8. Echter door het zichtbare succes rondom schoolpleinen hebben veel ouders en verzorgers gevraagd om ook de allerjongste basisschoolkinderen deel te laten nemen aan het project. Ja; waarom ook niet! Verkeersveiligheid geldt toch voor iedereen. Door kinderen op jonge leeftijd bewustwording bij te brengen is gedragsbeïnvloeding t.b.v. verkeersveiligheid misschien ook denkbaar. En hopelijk volgen met ons nog vele andere weggebruikers met reflectiematerialen. Het project is prima uit te voeren voor alle onder- en bovenbouw basisschoolkinderen. Vanaf 2018 kunnen alle basisschoolkinderen meedoen.

PROJECTPERIODE (1-12 t/m 21-1)

REFLECTIONDAY start jaarlijks op 1-12 van een jaar en eindigt op 21-1 van het daarop volgende jaar. Alarmnummer 112 willen we zo min mogelijk bellen voor verkeersongevallen en op 21-1 zijn de donkerste dagen al weer nagenoeg verstreken. Dan zijn die cijfers ook mooi gespiegeld. Dus op 21 januari zijn de prijswinnaars bekend! De prijsuitreiking geschiedt ergens in februari.

Zelf presentatie geven op school in november

Voorafgaand aan de start van het project 1-12 wordt er door school een presentatie gegeven. Veelal in de maand november. Dit kan klassikaal of samen in een centrale ruimte in de school. Tijdens deze presentatie wordt ingegaan op de inhoud van het project. Ook de veiligheidshesjes worden dan verstrekt. Ieder kind kan dan op 1 december volop reflecteren tot 21 januari. Het kind kan zich 52 dagen lang goed zichtbaar en dus veilig in het verkeer begeven. Zorg dat je gezien en gefotografeerd wordt!

RD-gastlessen

Iedereen 52 dagen mee fotograferen

Iedereen kan kinderen fotograferen die reflectie-materialen dragen. Niet alleen bij de schoolingangen, maar ook elders in de woonplaats van de kinderen. En ook niet alleen tijdens de schooldagen. Foto's kunnen ook 's avonds en in de weekenden worden gemaakt. Bij sportclubs, in winkelcentra of bij evenementen zijn afgelopen jaren ook vele kinderen gefotografeerd. Maar ook onderweg naar vriendjes, richting de bibliotheek of gewoon ergens op straat kan je worden gefotografeerd. Iedereen mag mee foto's maken en deze insturen. Veel leerkrachten, (groot-)ouders en kinderen zelf fotograferen altijd naar hartenlust mee.

VanSchijndelAdvies (VSA) maakt foto's zonder toestemming niet openbaar.

Prijs individueel & klassikaal

Onder de deelnemende scholen worden enkele leuke prijzen verdeeld. Kinderen kunnen een individuele prijs winnen (veelal waardecheque) of een klassikale prijs in de vorm van een cursus Segwayrijden of voor de onderbouw een dag spelen met EDUKAR van VSA. Nou wie wil dat nu niet winnen! De kinderen die het meest en het best zichtbaar zijn geweest maken de beste kansen. Echter iedereen die meedoet wint sowieso de belangrijkste prijs; verkeersveiligheid!